Inspirerend leiderschap

Handel in verbondenheid zonder persoonlijke gehechtheid. Blijf je evenwichtig in welslagen en falen, dan geldt dat evenwicht als verbondenheid. Baatzuchtig handelen is verre inferieur aan verbinding door inzicht. Wees met die verbinding vereend: vereendheid is de kunst van het handelen.

(Bhagavad Gita)

 

 

Betrokkenheid en verbondenheid vormen het cement van een organisatie. Tijdens deze leergang voor leidinggevenden onderzoeken en ontwikkelen de deelnemers hun persoonlijk leiderschap.

De eigen visie kan na verdere verdieping en concretisering helder overgebracht worden aan het team. Voor een leidinggevende is het de kunst om, terwijl hij zich bewust is van de eigen beperkingen en die van de ander, zich te blijven richten op de talenten en kwaliteiten van zijn teamleden. Wanneer hij deze weet te bundelen, vindt er een betrokken, inspirerende uitwisseling plaats en ontstaat er een gemeenschappelijke visie en eensgezindheid bij het bereiken van de gemeenschappelijke doelstelling.

Wanneer dit gebeurt, is er sprake van een levende en sprankelende organisatie. De leidinggevende is nu een spil zonder in het middelpunt te staan. Tijdens deze managementleergang vindt een verdieping plaats van kennis, inzicht en vaardigheden die een manager nodig heeft om een dergelijke werksituatie te creëren en te continueren.  Wil je je functie met plezier blijven uitoefenen, dan is een voorwaarde dat er genoeg ruimte in de agenda is om rust te nemen. Rust, het stellen van prioriteiten en het leren delegeren, komen daarom tijdens deze leergang eveneens aan bod.


Voorafgaand aan de Managementleergang vindt een intake-gesprek plaats. De leergang zelf bestaat uit drie blokken - van twee, drie en twee dagen -, twee coachingsgesprekken, een afrondend gesprek en twee intervisie-bijeenkomsten. De diversiteit aan werkvormen biedt een levendige mix van kennisoverdracht, over bijvoorbeeld de principes van weerstandsmechanismen, en ervaringsgerichte oefeningen die het intuïtieve vermogen vergroten. De leergang is bedoeld voor leidinggevenden vanaf HBO-niveau, ongeacht het aantal jaren werkervaring. Het maximaal aantal deelnemers is veertien. Zij worden begeleid door twee trainers. De meerdaagse blokken worden gehouden op landelijk gelegen locaties, die door hun ligging bijdragen aan de intensiteit van deze Leiderschapsleergang.